!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

Styrelsen nås enklast via mail:

info@brfmittiare.se 

Ordförande Björn-Åke Wilsenius
Kassör Martin van Aller
Sekreterare Anders Friberg
Ord ledamöter Håkan Sjögren
  Anna-Lena Lindström Priem
Suppleanter  
  Mats Hellesen-Hansen
   
 Revisor Håkan Gartell
 Revisorssuppleant

Carina van Aller